Veckans första tips för säker vinterkörning är att se till att du har ett premium, frysskyddad spolarvätska och torkarblad så du smidigt kan hålla din vindruta ren från is, snö och lera under hela din resa. En vindruta med dålig sikt betyder större risker för fara, och situationer som kan komma att bli farliga kan undvikas med små medel. Just under den här tiden av året är chansen större för att just is och snö på vindrutan ska orsaka detta, vilket vi självklart vill minimera. En lugn attityd där stress undviks bidrar också med att faror kan förhindras, både vad gäller att ha god tid på sig att noggrant skrapa/borsta bort snö och is, likväl under körningen där chansen att tappa fästet med däcken och att tappa kontrollen på det hala underlaget minskar vid lägre hastigheter.