Begreppet ”ISO” syns lite här och var i samhället, och har lite olika betydelser beroende på var man hittar det.

I vårt fall står det för International Standards Organization – Ett organ som verkar för industriell och kommersiell standardisering.

 

Vi såg tidigt hur viktigt det var för både vårt miljö- och arbetsmiljöarbete var. Nu har det hunnit gå över sju år sedan vi fick vår första ISO-certifiering (14001, sedermera även 9001) och ingen är stoltare över detta än vi!

Det har hjälpt oss bland annat med att hitta lösningar på att få ner våra egna utsläppsnivåer och att finna arbetsflöden som underlättar för oss och i slutändan genererar en mer nöjd kund.

 

Vi kommer att fortsätta förbättra oss, fortsätta vara ISO-certifierade och, framför allt, verka för att du som kund ska få den bästa möjliga upplevelsen.

 

Välkommen in till någon av våra fyra anläggningar för att se hur vi arbetar!
Kanske hittar du en ny bil på kuppen!