Mobility Motors Sweden AB är sedan juli 2011 ISO 14001:2004 certifierad. Vi har en hög medvetenhet och ambition att vilja påverka vårt klimat. Högt fokus läggs på att minska CO2 utsläppen i vår verksamhet.

Vi är lyhörda för förändringar från vår personal, våra kunder och vi samarbetar även med externa kontakter för ständiga förbättringar.

Övergripande miljömål

Att minska CO2 utsläppen i vår verksamhet mot nollutsläpp.

Klimatneutralt företag

Mobility Motors Sweden AB blev i oktober 2012 ett klimatneutralt företag.
Bilbranschen är en starkt bidragande orsak till påverkan på vårt klimat.
Vi vill inte vara en del av problemet utan en del av lösningen.
Vi på Mobility Motors har åtagit oss själva att göra det vi kan. Därför klimatkompenserar vi för de direkta utsläppen av klimatpåverkande gaser (koldioxid) som vår verksamhet ger upphov till.
Detta gör oss till ett klimatneutralt företag.
Vi tänker göra vad vi kan för att minska vår påverkan på klimatet.
Vi vill visa våra kunder vår vilja att ta ansvar för att förbättra miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling.
Tillsammans kan vi göra skillnad!

Helping you Shift

Vårt program – Helping you Shift – handlar om att skapa förutsättningar och incitament för dig som kund att själv bli en del av lösningen. Därför klimatkompenserar vi för CO2 utsläppen från din nya Nissan de första 1 500 milen.
Globalt påverkar vi klimatet i allt större utsträckning och vår ambition är att minska vår påverkan. Därför är det naturligt för oss att vilja skapa förutsättningar för dig som kund att bli en del av vårt arbete för en minskad klimatpåverkan.
Vårt initiativ är inte lösningen för att stabilisera klimatförändringarna, det är vi medvetna om. Men vi på Mobility Motors har åtagit oss att göra det vi kan för att minska vår påverkan. Vi är stolta över vårt arbete hittills och hoppas att du som kund, tillsammans med oss, vill bidra till att bli en del av lösningen för ett mer hållbart klimat.

Nissan Green program

Nissans mål globalt är att i framtiden kunna erbjuda utsläppsfria fordon genom sitt program Zero Emission. Nissan Leaf, årets bil 2011, är ett första steg på vägen.
Hela 70% av den årliga forskningsbudgeten går till att utveckla miljövänlig teknik.

Kunden i fokus

Allt vi gör ska präglas av våra värderingar med högsta tänkbara service i fokus.
Med alla Nissan-bilar följer trygghet och lugn. De är skräddarsydda för dina behov, har Nissans omfattande garantier och tjänster och gör att du alltid får hjälp när du behöver det.
Nöjda kunder är även grunden för vår affär.

Kontakt

Önskar ni mer information om vårt miljöarbete vänligen kontakta vår miljö- och hållbarhetsansvarig
Marianne Kemnert
Mail: marianne.kemnert@mbil.se
Telefon: 08-546 328 22