Mobility Motors arbete med att minska andelen fordon som drivs av fossila bränslen går nu in i en ny fas.

– Vi har länge kunnat erbjuda våra elbilskunder möjligheten att ladda sina bilar vid våra anläggningar. Det kommer vi fortsätta att göra, men inom kort kan vi istället erbjuda 100 procent närproducerad el, säger Mobility Motors vd, Dino Lenis.

Det handlar om vindkraft som kommer att produceras i direkt anslutning till varje Mobility Motorsanläggning. Men istället för att sätta upp stora, otympliga vindkraftverk, så kommer ett tusental mindre snurror att sättas upp på taket.

– Vindkraftverk är fantastiska maskiner, men de är enormt stora och kräver bygglov. Därför har Nissans Chief Designer of Urban Enviromental Development, Uno Aprilio, tagit fram ett minivindkraftverk som kan placeras var som helst utan bygglov, säger Dino Lenis.

Energin som alstras leds sedan rakt in i de laddstationer som kommer att byggas utanför Mobility Motors anläggningar i Sätra, Bromma, Malmö och Lund.

Vindkraftverk i all ära, men hur fungerar det när det är vindstilla?

– Inga problem! Vi har säkrat upp energitillverkningen genom att koppla ett hamsterhjul till varje minivindkraftverk. Så om det blåser för lite under en längre period, sätter vår Hamster Manager de små liven i arbete, tills dess att vinden tar fart igen, säger Dino Lenis.

– Dessutom har vi tagit fram en helt ny mobil nödladdare till Nissans elbilar – MobCharger. Den gör att man på ett snabbt och effektivt sätt kan ladda sin bil när som helst – var som helst!