Mobility Motors Sweden AB är ett klimatneutralt företag sedan hösten 2012. Vi arbetar systematiskt med att minska vår klimatpåverkan enligt riktlinjerna i South Pole Group´s handlingsprogram för klimatneutrala företag.

Tillsammans med ett 40-tal klimatneutrala företag ingår vi i Nordens största nätverk för företag som frivilligt tar ett helhetsansvar för sin klimatpåverkan.

Att vara ett klimatneutralt företag innebär att vi årligen beräknar våra utsläpp av växthusgaser, genomför åtgärder för att minska våra utsläpp och kompenserar för kvarstående utsläpp i ett klimatprojekt.

Kompensera

Genom att klimatkompensera tar vi ansvar för de utsläpp vi inte har lyckats reducera.
Det grundläggande syftet med kompensation är att skapa hållbara och koldioxidsnåla ekonomier i utvecklingsländer. Det görs genom att stödja projekt som minskar de globala utsläppen av växthusgaser.

Frivillig klimatkompensation, det vill säga kompensation som inte styrs genom exempelvis lagstiftning eller internationella regleringar, sker i regel via klimatprojekt i de minst utvecklade länderna i exempelvis Afrika, Asien eller Sydamerika.

Projekt utvecklas och drivs enligt en mängd standarder. Dessa standarder drivs och administreras av flera organisationer, såsom FN (CDM) eller WWF (Gold Standard). Alla standarder tar hänsyn till klimatnyttan, vissa fokuserar även på hållbar utveckling i lokalsamhällen, till exempel genom att skapa fler arbetstillfällen eller förbättra tillgången till sjukvård.

Alla projekt som South Pole Group erbjuder är tredjepartsgranskade och spårbara och finns därför på vedertagna internationella register.

Helping you Shift

Vårt program – Helping you Shift – handlar om att skapa förutsättningar och incitament för dig som kund att själv bli en del av lösningen. Därför klimatkompenserar vi för CO2 utsläppen från din nya Nissan de första 1 500 milen.

Globalt påverkar vi klimatet i allt större utsträckning och vår ambition är att minska vår påverkan. Därför är det naturligt för oss att vilja skapa förutsättningar för dig som kund att bli en del av vårt arbete för en minskad klimatpåverkan.

Vårt initiativ är inte lösningen för att stabilisera klimatförändringarna, det är vi medvetna om. Men vi på Mobility Motors har åtagit oss att göra det vi kan för att minska vår påverkan.

Vi är stolta över vårt arbete hittills och hoppas att du som kund, tillsammans med oss, vill bidra till att bli en del av lösningen för ett mer hållbart klimat.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

För fortsatt klimatkompensation

Privatperson
Se vår hemsida mbil.se

Företagskund
Meddela din säljare att du vill bli kontaktad av South Pole Group.

Vid direktkontakt med South Pole Group, ring 08-410 458 80 för mer information och val av projekt.

southpole