Mobility Motors Sweden AB är idag stolta över att få påvisa att vi uppfyller kraven enligt nya standarden ISO 14001:2015.

Denna ISO-certifiering har vi fått tack vare att vi bedriver verksamheten på ett miljömedvetet sätt. Just miljöaspekten är mycket viktig för oss, därför är vi glada över att kunna visa upp vårt uppdaterade certifikat.