Sedan år 2015 ska 95% av de bilar som har rullat sina 17 år, ett cirka tal då detta är den ungefärliga livstiden för en bil, återvinnas. Enligt lag ska det eftersträvas att öka andelen återvunnet material i biltillverkning och ta tillvara på de resurser vi har. Tillverkarna har i sin tur ett ansvar att ta hand om de bilar som inte längre kan köra på våra gator och därför tas dessa omhand. Har du eller någon i din omgivning en föråldrad bil så är ni välkomna att komma in och lämna denna hos en av våra anläggningar. Se till att bilen är städad och redo, så tar vi med glädje hand om din bil!