Den gångna helgen och veckan har bjudit på mycket hårt väder på många ställen i södra och mellersta Sverige. Men visste ni att elbilar är de fordon som klarar stora oväder och miljökatastrofer bäst?

Stora strömavbrott kan vara svåra att handskas med. Och om det vill sig riktigt illa, så kan hela infrastrukturer sättas ur spel.

Men tvärtemot vad många tror, så är faktiskt elbilar de fordon som oftast kommer igång snabbast efter ett stort strömavbrott och stora naturkatastrofer.

Stora strömavbrott sätter inte bara elnätet ur spel, även bensinstationernas pumpar slutar fungera. När strömmen kommit tillbaka efter ett strömavbrott kan elbilen börja laddas direkt. Men för att tanka fossildrivna bilar, måste vägar röjas för att få fram bränsle till tankstationer.

Vid till exempel tsunamikatastrofen i Japan 2011, var det elbilarna som var först igång efter katastrofen och kunde se till att vissa transporter fungerade. Elförsörjningen återställdes inom några dagar, men det tog veckor och månader att röja upp vägarna och reparera de skadade oljeraffinaderierna.