Som du kanske redan vet är det sedan många år förbjudet att hantera mobilen så att det ”menligt inverkar på körningen”. Men nu skärper regeringen bestämmelserna. Från 1 februari 2018 är det förbjudet att köra bil och samtidigt ha en mobiltelefon i handen. Du får inte ringa, skicka sms, spela spel, snappa, ta en selfie eller göra något annat. Oavsett om körförmågan påverkas eller inte. Infrastrukturminister Tomas Eneroth säger så här:

”Det blir tydligare att man inte får hålla på att fippla med luren när man är ute och kör med bilen. En tydligare regel gör att fler kommer att följa den. Detta är ytterligare en åtgärd som regeringen vidtar för att i enlighet med nollvisionen förbättra trafiksäkerheten på svenska vägar.”

Så håll båda händerna på ratten, för din egen och andra skull.