Tillsammans med städerna Madrid, München, Åbo samt Ruse i Bulgarien kommer Stockholm under fyra år att delta i EU-projektet Civitas Eccentric. Projektet ger Stockholmsdelen av projektet cirka 35 miljoner kronor som ska användas för att skynda på utvecklingen att ställa om till förnybara bränslen och alternativa transportsätt. Stockholms stad, genom miljöförvaltningen, koordinerar arbetet i Stockholm.

Projektet möjliggör att ett flertal åtgärder för att snabba på marknadsutvecklingen och testa nya koncept för mer hållbara transporter i Stockholm. Bland annat kommer olika typer av eldrivna fordon, som elcyklar, elfraktcyklar, elskåpbilar för hantverkare samt en ellastbil lånas ut till olika typer av användare som får prova dem under en lite längre tid.

En annan åtgärd är att sätta fem vätgastaxibilar i trafik och etablera en publik vätgastank-station.

Parkeringsmöjligheterna i ytterstaden ska förbättras så att det blir lättare att ställa ifrån sig bilen och välja ett annat färdsätt. Stombussarna på linje 1 snabbas upp, och en policy tas fram för hur cykeltrafiken ska ledas om och förbi byggarbetsplatser.

Dessutom ska tjänster som erbjuder samutnyttjande av bilar utvecklas och marknadsföras. En ny mobilitetstjänst som hjälper till att hitta transporter med fokus på en kombination av samåkning, bilpooler, cykelpooler och kollektivtrafik ska också utvecklas.

Slutligen ska projektet även försöka minska antalet transporter i Stockholm genom att samordna transporter till stadens egna verksamheter.

Aktiviteterna kommer framförallt att genomföras i innerstaden samt stråket Hammarby sjöstad – Årsta – Liljeholmen.

Civitas Eccentric börjar den 1 september 2016 och ska pågå i fyra år.

Deltagare i Stockholm är:

KTH, Integrated Transport Research Lab
Snappcar
UbiGo Innovation
GoMore ApS
AGA Gas
Taxi 020
Mobility Motors Sweden – Nissan återförsäljare
Cykelkonsulterna
Stockholms stad – Miljöförvaltningen och Trafikkontoret

Kontaktpersoner för mer information:

Jonas Lindhé, Försäljningschef, Mobility Motors, tel: 08-546 328 66
Marianne Kemnert, Miljö- och hållbarhetsansvarig, Mobility Motors, tel: 08-546 328 22

 

loggor6

 

loggor7

 

loggor5

 

loggor4

 

loggor8

 

loggor3

 

loogor2

loggor