Nissan Intelligent Mobility är vägen till framtidens mål om att nå nollvisionen där inga dödsolyckor ska förekomma på vägarna, intelligent Mobility innefattar även att bilarna inte ska utsöndra några utsläpp som påverkar miljön negativt. Nissan arbetar kontinuerligt med att utveckla teknologin och har nu tre ben som vi står på:

  • Intelligent Driving
  • Intelligent Power
  • Intelligent Integration

Intelligent Driving fokuserar på hur bilarna körs och där teknologi utvecklad av NASA har kommit att bli en grundpelare i utvecklingen. Seamless Autonomous Mobility (SAM) är en del av de självkörande bilarna som är under utveckling, där bilen själv förutser och hinder, faror och övriga situationer som kan vara av fara för passagerare. SAM utvecklas med mänsklit support för att skapa och utveckla teknologin att förutse vilka situationer som räknas som allvarliga. Intelligent Power har ett större fokus på elförsörjning av bilarna medan Intelligent Integration är ett mer stategisk perspektiv för vilken roll bilarna ska ha i samhället, där en del är Vehicle -to-grid-teknologi vilket målet är att el inte bara ska kunna laddas till elbilarnas batterier utan även gå från bilarnas batterier. Detta för att ta vara på de resurser som finns och att skapa ett bättre flöde i de kretslopp som redan är utvecklade.

 

Modellen Nissan Qashqai är en av de modeller där vi har startat vår resa mot en intelligentare körning. Få mer information om den Här.

Vill ni läsa mer om framtidens intelligenta fordon? Läs mer genom att klicka här.