Enligt vinterdäckslagen behöver du vinterdäck på din bil 1 december – 31 mars om det är vinterväglag. Mönsterdjupet ska vara minst 3 mm. Dubbdäck får användas 1 oktober – 15 April.

Kravet på vinterdäck gäller när du kör personbil klass I och personbil klass II (husbilar) med en totalvikt av högst 3,5 ton. För lätt lastbil samt lätt buss är det krav på vinterdäck, eller likvärdig utrustning´om det är vinterväglag. Drar du släpvagn efter gäller kravet även denna.

Till personbil klass I hör samtliga fordon som är registrerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med dina vinterdäck.