Angående covid-19

Vi informerar om hur vår verksamhet berörs av Coronaviruset covid-19

 

Mot bakgrund av vad som händer i vår omvärld med anledning av Coronaviruset covid-19 så vill vi informera er kunder om hur vi agerar i dessa tider.

Vår högsta prioritet är att säkerställa tryggheten för både er, våra kunder, och våra anställda. Vi har givetvis vidtagit alla de försiktighetsåtgärder som rekommenderas från Folkhälsomyndigheten.

I nuläget håller all vår verksamhet ordinarie öppettider – både vad gäller försäljning och verkstäder.

All personal är dock noga informerad om att de ska stanna hemma vid minsta symtom, vilket kan komma att innebära att det är längre telefonköer än vanligt, att vi kan ta lite längre tid än vanligt på oss att svara på mejl och i enstaka fall också en verkstadstid som behöver bokas om.

Vi arbetar givetvis hårt för att det ska bli så liten påverkan som möjligt, men ber er ha överseende med att det ändå kommer kunna innebära en del fördröjning i vissa led.

Våra säljare står också redo att hjälpa till via telefon, mejl och även videosamtal.

Så även om dessa är märkliga tider så gör vi det bästa vi kan för att det ska märkas så lite som möjligt.