CO2-kompensation 2018

4 496 ton CO2! Så mycket har vi under 2018 kompenserat genom vårt program ”Helping you shift”.

Programmet är en utveckling av den stämpel som Klimatneutralt företag som vi nådde redan 2012.
I korthet går det ut på att vi, förutom att kompensera för våra egna klimatutsläpp även kompenserar för de utsläpp som de bilar vi säljer gör. Detta gäller de första 1 500 milen.

Snittutsläppet för våra modeller givetvis gått ner under den tid vi haft projektet igång. Men samtidigt säljer vi också fler och fler bilar, varför det fortfarande blir en ansenlig mängd koldioxidutsläpp som ska kompenseras.
Detta gör vi genom vår samarbetspartner, South Pole Group och olika klimatprojekt runtom i världen där de får störst effekt.

Förutom att vi går in och kompenserar för det första årets resor så ger vi också våra köpare möjligheten att förlänga programmet och fortsätta kompensera för bilens klimatpåverkan.

Vi kommer inte undan att de bilar vi säljer har vissa utsläpp, men vi kommer att göra vad vi kan för att minska påverkan ifrån dessa.