Civitas Eccentric är ett samarbete mellan drygt 25 offentliga och kommunala parter i fem europeiska städer. Projektet möjliggör ett flertal åtgärder för att snabba på marknadsutvecklingen och testa nya koncept för mer hållbara transporter.

Mobility Motors del i projektet är att leverera ut 20 st eNV200 bilar i Stockholmsområdet.

I samarbete med Stockholms stad, KTH och tillsammans med våra kunder kommer data att samlas in för att få kunskap om förarnas erfarenheter och vilka förändringar, till exempel fler snabbladdare, som skulle underlätta för fler eldrivna fordon i Stockholm.

Projektet är en del i Stockholms stads arbete för att bli en fossilbränslefri stad år 2040.

Förväntansfull kund, Robin Sameulsson, VD på JH:s Trädgårdsservice AB här tillsammans med vår miljöchef Marianne Kemnert.